ВЕТУВАМЕ!

ГЕРМАНСКИ КВАЛИТЕТ ПО СУПЕР ЦЕНИ. 
ЗА САМО 59 мкд УЖИВАЈТЕ ВО ДОКАЖАН ГЕРМАНСКИ КВАЛИТЕТ ПО СУПЕР ЦЕНИ НА СРЕДСТВА ЗА ДОМАЌИНСТВО ОД dm МАРКАТА Denkmit!

 

Denkmit универзално средство за чистење, 1 л

Denkmit универзално средство за чистење, 1 л

Denkmit средство за чистење WC школка, 750 мл

Denkmit средство за чистење стакло, 1 л

Denkmit марамчиња за чистење стакло, 20/1

Denkmit влажни марамици за чистење, 50/1

Denkmit влажни марамици за чистење, 50/1

Denkmit влажни марамици за чистење, 50/1

Denkmit влажни марамици за чистење, 50/1