ВЕТУВАМЕ!

ГЕРМАНСКИ КВАЛИТЕТ ПО СУПЕР ЦЕНИ. 
ЗА САМО 199 мкд УЖИВАЈТЕ ВО ДОКАЖАН ГЕРМАНСКИ КВАЛИТЕТ ПО СУПЕР ЦЕНИ НА ТЕЧНИ И ПРАШКАСТИ ДЕТЕРГЕНТИ ЗА АЛИШТА ОД dm МАРКАТА Denkmit!

 

Denkmit детергнет за перење алишта, 1, 3 кг / 20 перења

Denkmit детергнет за перење алишта, 1, 215 кг / 18 перења

Denkmit nature течен детергнет за перење алишта, 1, 1 л / 23 перења

Denkmit течен детергнет за перење алишта, 1, 1 л / 20 перења

Denkmit течен детергнет за перење алишта, 1, 1 л / 20 перења