Сподели и отпечати

color #000000
color #000000

Што е органска храна?

Широката понуда на здрави прехрамбени производи во dm продавниците Ви нуди разновиден избор на високо квалитетни органски производи.

 

Органската храна (биолошка, еколошка) се грижи за луѓето и околината, затоа што е заснована врз еколошки принципи на производство кои ја избегнуваат употребата на вештачки хемиски средства, како што се: вештачки ѓубрива, пестициди, адитиви, медицински производи.

Најголем акцент се става на заштитата на земјиштето и околината, а кога станува збор за одгледувањето на животни се води особена грижа за доброто за животните.  Органската храна е воедно и функционална храна затоа што содржи од 10 до 50% функционални состојки од класичната храна.

Во dm можете да пронајдете голем избор на органски производи кои се произведени од земјоделски еколошки одгледани состојки. Суровините за овие производи внимателно се преработуваат со цел да се задржат виталните состојки и оригиналниот вкус.