Сподели и отпечати

color #000000
color #000000

Зошто да конзумираме органски производи?

1. Затоа што се здрави за Вас и Вашето семејство:

 • содржат корисни и хранливи материи

 • богати се со витамини, минерали, антиоксиданти и други биолошки активни материи

2. Затоа што се безбедни:

 • не содржат штетни материи по здравјето (остатоци од пестициди, тешки метали, хормони, митотоксини..)

 • имаат помала количина на нитрат и нитрит

 • не содржат синтетички адетиви и препарати на база на генетски модификувана хранаne

3. Затоа што се пријатели на околината:

 • потикнуваат од одржливо производство,

 • не содржат синтетичко-хемиски заштитни средства и вештачки ѓубрива кои ја загадуваат животната средина, земјиштето, воздухот, површинска и подземна вода.

 • чуваат биодиверзитет,

 • приоритете имаат обновливи извори на енергија

 • потекнуваат од затворен циклус на производство кој е во хармонија со природата.

4. Затоа што се пријатели на животните:

 • животните се одгледуваат во природни услови

 • допринесуваат за добро на животните

5. Затоа што имаат подобар технолошки квалитет:

 • поголемата количина на суви материи овозможуваат подобро одржување на производот во тек на транспорт и залиха.

 • за време на обработката се троши помалку енергија.

6. Затоа што имаат поголема биолошка вредност:

 • производство во хармонија со законите на природата му дава на производот поголема животна снага која е директно одговорна за имунитетот и виталноста на човековиот организам.

Затоа што имаат извонреден вкус, боја и арома