Концернски земји во Европа

Европските економски перспективи се променети:  меѓународната поврзаност денес игра многу поголема улога за разлика од било кога порано. dm drogerie markt имаше шанса навремено да ги препознае своите можности во обединета Европа и тргна со успешна експанзија во соседните земји. Денес dm drogerie markt има повеќе од 3.600 продавници и со преку 62.000 вработени се вбројува во ланецот најголеми дрогерии во Европа. dm е застапен во тринаесет земји во Европа, меѓу кои: Германија, Австрија, Унгарија, Чешка, Словачка, Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Романија, Бугарија, Македонија и Италија.

 


 

ТУКА СУМ ЧОВЕК, ТУКА КУПУВАМ 

Македонија е дванаесетта земја во семејството на dm drogerie markt. Првите две продавници се отворија на 17.05.2012 година во главниот град  Скопје со што градот, а и дражавата ја добија најпозната дрогерија од ланецот дрогерии во Европа. 


 

ДМ ДРОГЕРИЕ МАРКТ ДООЕЛ
Даме Груев 7, 1000 Скопје
Тел.: +389 2/3222733
E-Mail: info@dm.mk
Web: www.dm.mk
 


 

TU SAM ČOVEK, TU KUPUJEM
dm во Србија е активен од 2004 година, а моментално има 96 продвници. Во Србија покрај останатото, dm нуди и посебни услуги за родителите и нивните бебиња. babybonus програмата заедно со содржинскиот богат асортиман го прави dm поатрактивен за разлика од конкуренцијата на српскиот пазар.


 

dm drogerie markt d.o.o.

Bul. Mihajla Pupina 181
11000 Beograd
Telefon: +381-1-2062-900
E-Mail: info@dm.rs
Web: www.dm.rs
 


 

На слика од лево кон десно:
Predrag Petrović, Прокурист, Раководител на секторот Набавка и Маркетинг и сектор Логистика на dm Македонија и dm Србија

Alexandra Olivera Korichi, Директорка на dm Македонија и dm Србија
Vesna Stojanović, Директорка на dm Македонија и dm Србија
Branko Basar, Прокурист, Раководител на секторот Експанзија на dm Македонија и dm Србија