Структура и задачи

Раководство на dm Македонија. Тимот на dm гарантира посебна стуктура: секој од раководителите на продавниците има можност да  комуницира директно со раководството. 

 
Alexandra Korichi

Александра Оливера Кориши

Директор на dm Македонија, dm Србија

Весна Стојановиќ 

Директор  dm Србија и dm Македонија

Majstorović Vladimir

Предраг Петровиќ

Раководител на секторот Набавка и Маркетинг и сектор Логистика, Прокурист

Basar Branko

Бранко  Басар

Раководител на секторот Експанзија, Прокурист