Структура и задачи

Раководство на dm Македонија. Тимот на dm гарантира посебна стуктура: секој од раководителите на продавниците има можност да  комуницира директно со раководството. 

 
Alexandra Korichi

Александра Оливера Кориши

Директор на dm Македонија и dm Србија

Весна Стојановиќ 

Директор dm Македонија и dm Србија


 

Majstorović Vladimir

Предраг Петровиќ

Раководител на секторот Набавка и Маркетинг и сектор Логистика, Прокурист

Basar Branko

Бранко  Басар

Раководител на секторот Експанзија, Прокурист