dm во Европа

dm drogerie markt е присутна ширум Европа. Во 13 европски земји dm е застапен со повеќе од 3.500 продавници и вработува повеќе од 61.000 вработени.

Првите две продавници во Македонија се отворени на 17.05.2012 година во Скопје, со што Македонија стана 12 земја од семејството на dm drogerie markt.

Деловната 2017/18 година dm ја завршува со вкупно 14 продавници  во Македонија.

 


 

  

*dmМК актуелен број, број на филијали во останатите dm земји на 30.09.2018