Број 1 за купувачите!

Двоцифрениот раст на прометот потврда за извонредно успешното работење на dm во Македонија!