Шест години во континуитет со двоцифрен раст на прометот