Цитираме

Manfred Kühner

"Дисциплината и пожртвуваноста, издржливоста и скромните очекувања се принципите според кои се раководиме во нашата работа.

 

 

Манфред Кинер, заменик претседател на Управата на dm 

Уште една успешна година за нас!

Шест години во континуитет со двоцифрен раст на прометот

Интернационални успеси

dm drogerie markt спаѓа во еден од најголемите ланци на дрогерии во Средна и Источна Европа.

Тука сум човек тука купувам

Ова ветување во центар го става човекот како индивидуа- без разлика дали е тоа купувачот или вработениот.