НОВА ЛОКАЦИЈА!

Во потрага на нови деловни простори! 

Станете уште еден од нашите бројни задоволни закуподавци и деловни партнери!

При избор на новите деловни локации ги земаме предвид следниве критериуми: 

- во градови со повеќе од 50.000 жители

- уличен објект на приземје со излог

- 300 m2 или повеќе – минимално 280 m2, продажна површина на приземје и на едно ниво, по можност без голем број на преградни ѕидови и носечки столбови

- 50-100 m2 магацински простор (во продолжение на деловниот простор или под или над продажниот простор)

- висина на плафон 3,3 м

- задолжителен е паркинг простор доколку локацијата се наоѓа надвор од градот

Доколку поседувате простор кој ги задоволува нашите критериуми, Ве молиме испратете ни ја Вашата понуда со пополнување на долунаведениот формулар и ние со задоволство ќе го разгледаме: