Во потрага на нови деловни простори 

НОВА ЛОКАЦИЈА! 

Станете уште еден од нашите бројни задоволни закуподавци и деловни партнери!

При избор на новите деловни локации ги земаме предвид следниве критериуми: 

- во градови со повеќе од 50.000 жители

- уличен објект на приземје со излог

- 300 m2 или повеќе – минимално 280 m2, продажна површина на приземје и на едно ниво, по можност без голем број на преградни ѕидови и носечки столбови

- 50-100 m2 магацински простор (во продолжение на деловниот простор или под или над продажниот простор)

- висина на плафон 3,3 м

- задолжителен е паркинг простор доколку локацијата се наоѓа надвор од градот

На нашите идни закуподавци им нудиме: 

- Взаемна долгорочна, загарантирана, сигурна и финансиски стабилна соработка

- Договор за закуп со минимум времетраење од 10 години

- Можност за преземање на вработени

- Уредување во стилот на модерна европска дрогерија на високо естетска и функционална основа, а сето тоа согласно дм стандардите познати ширум Европа

- Помош при завршување на започнатата градба и адаптација на објектот

Доколку поседувате простор кој ги задоволува нашите критериуми, Ве молиме да ни ја испратите Вашата понуда, основа/нацрт на објектот, фотографии од објектот, како и самата локација на објектот. 

Вашите понуди можете да ни ги доставите на:

дм дрогерие маркт дооел

Даме Груев 7, 1000 Скопје

Оддел експанзија – Марија Милошеска

Тел: 02/3222-733, Факс: 02/3222/407

e-mail:
marija.miloseska@dm.mk
aleksandra.pajdakovska@dm.mk 

или пополнете го наведениот формулар и ние секако ќе го разгледаме:

ФОРМУЛАР